Baner Lucky Monday PR Events

Inkubator Innowacyjności - konkurs MNiSW

Rozpoczyna się nowy konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Inkubator Innowacyjności”. Dwanaście najle - pszych, wyłonionych w projekcie konkursowym inkubatorów stworzy ogólnopolską sieć, która pomoże badaczom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i przekuwaniu ich w rynkowy sukces. 

„Inkubator Innowacyjności” to kolejna rządowa inicjatywa, która wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie przygotowań i organizacji kolejnych etapów komercjalizacji. W ramach projektu będzie się poszukiwać przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prowadzić bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Wyłonione podmioty zajmą się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej.

Konkurs MNiSW adresowany jest do uczelni i innych podmiotów działających na rzecz nauki, aktywnych w obszarze współpracy pomiędzy nauką ibiznesem. O przyznanie środków finansowych w ramach konkursu mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które od 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku mają na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (krajowych bądź zagranicznych) oraz sprzedały lub udzieliły licencji na minimum cztery technologie.

W konkursie „Inkubator Innowacyjności” wyłonionych zostanie 12 inkubatorów, które stworzą ogólnopolską sieć. Każdy z nich otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Całkowity budżet programu, który zakończy się w 2015 roku, to 18 mln zł. Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w projekcie systemowym „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie MNiSW.

Źródło: MNiSW, portal Twoje Innowacje

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: