Baner Lucky Monday PR Events

Echa konferencji - Polityka konsumencka UE

W dniu 21 września br. w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną praw konsumenta w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i lokalnej oraz reprezentanci środowiska naukowego i praktycy. W trakcie spotkania omówiono m.in. strategię polityki konsumenckiej UE po roku 2013, skuteczne sposoby dochodzenia roszczeń oraz zagrożenia jakie czyhają na konsumentów, dokonujących zakupów online. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Krakowska konferencja odbyła się w ramach cyklu spotkań związanych z problematyką funkcjonowania UE. Celem debat był szeroko rozumiany dyskurs dotyczący integracji europejskiej, omawianej m.in. w kontekście: tworzenia obywatelskiej Europy, rozwoju rynku wewnętrznego oraz strategii konsumenckiej Unii Europejskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Podczas debaty w Krakowie dyskutowano nad polityką konsumencką UE, próbując odpowiedź na pytanie czy skuteczna ochrona konsumentów może stać się motorem napędowym integracji europejskiej. Przedstawiono również założenia strategii UE, przyjętej na lata 2014-20, skoncentrowanej  na 4 głównych obszarach: skutecznym egzekwowaniu roszczeń, bezpieczeństwie konsumentów, edukacji i legislacji pro-konsumenckiej.

Największym zainteresowaniem cieszył się panel poświęcony dochodzeniu roszczeń przez konsumentów. Jak stwierdzono, najważniejsze jest obecnie rozwijanie skutecznych narzędzi egzekwowania praw konsumenckich (takich jak pozasądowe mechanizmy dochodzenia roszczeń). Dotyczy to zwłaszcza sfery transakcji transgranicznych, w tym handlu elektronicznego. „Sprzedaż na odległość oraz płatności elektroniczne  stanowią dla konsumentów nadal duże źródło zagrożeń. Wynika to m.in. z faktu, iż świadomość podstawowych praw wśród konsumentów (np. prawa odstąpienia od umowy zawartej on-line) jest wciąż niska. Dlatego tak istotna jest nieustanna edukacja konsumentów w tym względzie oraz uruchomienie odpowiednich prawnych procedur." - mówi dr Dariusz Kasprzycki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji udział wzięli: Arbiter Bankowy, przedstawiciele: Rzecznika Praw Obywatelskich, Konsumenckich Sądów Polubownych, Federacji Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów, praktycy, a także liczni reprezentanci środowiska naukowego z Uniwersytetu Łódzkiego, Wrocławskiego, A. Mickiewicza w Poznaniu i Jagiellońskiego.

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: