Baner Lucky Monday PR Events

IX Konferencja UTW

Fundacja dla UJ wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy organizują IX Ogólnopolską Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie poświęcone będzie szeroko pojętej tematyce aktywizacji seniorów, a do udziału w nim zaproszono autorytety naukowe z całej Polski oraz przedstawicieli rządu. Konferencja odbędzie się w Inowrocławiu w dniach 8-11 października br. Dla koordynatorów UTW udział w konferencji jest bezpłatny.

Tegoroczna konferencja UTW odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jej mottem jest: INTEGRACJA - EDUKACJA - SATYSFAKCJA - przeciw stereotypom „trzeciego wieku”.

W trakcie spotkania zaplanowano dyskusje i wykłady dotyczące zagadnień związanych z aktywizacją osób starszych. Omówione zostaną m.in. idee kształcenia ustawicznego w oparciu o UTW oraz edukacji międzypokoleniowej. Prelegenci podejmą również tematykę związaną z e-learningiem oraz wykluczeniem cyfrowym wśród osób 50+. Nie zabraknie także informacji o sposobach pozyskiwania funduszy europejskich na rzecz projektów dla seniorów. Specjaliści z zakresu prawa doradzą natomiast, w jaki sposób osoby starsze powinny bronić się przed agresywnym marketingiem instytucji finansowych, a równocześnie dobrze zabezpieczyć swoją przyszłość.

Gośćmi honorowymi spotkania będą m.in.: Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, Minister Pracy i Polityki Społecznej dr Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radca Ministra w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz dr Marzena Breza. Obecni będą także rektorzy szkół wyższych: Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Andrzej Mania oraz Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: prof. dr Kazimierz Marciniak.

Pracownicy UTW, chcący wziąć udział w konferencji, mogą zgłaszać się do 20 września br. Sponsorzy i organizatorzy konferencji finansują koszty noclegów i wyżywienia – po 1 koordynatorze z UTW, który posiada samoakredytację. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje o konferencji, w tym program spotkania znajdują się na stronie www.konferencja.utw.pl

 

 

NEC NEC szkolenie Politechnika Krakowska Fundacja dla UJ Stowarzyszenie SMOK Bobby Burger
Urząd Marszałkowski Mazda Polska Albi Polska APAX Consulting Group FORCAM GmbH

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Newsletter
dla dziennikarzy:

Agencja PR Kraków i cała PolskaSzkolenia i Warsztaty: